POLITYKA PRYWATNOSCI

Regulamin korzystania z strony
POLITYKA PRYWATNOŚCI  I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Cosmeticsreviews pod adresem https://www.cosmeticsreviews.pl/

Właścicielem bloga Cosmeticsreviews jest jego autorka Hanna Błaszak.  Kontakt z autorką jest możliwy za pośrednictwem wiadomości na fanpage'u bloga w serwisie Facebook https://www.facebook.com/cosmeticsreviewsblog/ lub pod adresem mailowym cosmeticsreviews@wp.pl Właściciel bloga jest administratorem danych.

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator - właściciel bloga Cosmeticsreviews. Kontakt mailowy: cosmeticsreviews@wp.pl
2. Strona internetowa/blog - blog dostępny pod adresem  https://www.cosmeticsreviews.pl/, na platformie   Blogger (www.blogger.com), oraz posiada domenę wykupioną w serwisie http://www.ovh.pl.
3. Użytkownik -  każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
4. Pliki cookies (ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2
DANE OSOBOWE

I. Podanie danych przez Użytkownika.

1a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
1b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

II. Gromadzenie  i przetwarzanie danych

2. Administratorem danych Użytkownika jest  Administrator opisany §1 pkt 1.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.
5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Blogger.
6. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: hostingodawcy (google)
7. Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliły mu określić czas przechowywania zgromadzonych danych. Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia  bloga Cosmeticsreviews.

III. Podstawa przetwarzania danych.

8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


IV. Uprawnienia Użytkowników.

9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 8, w tym w szczególności do:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3
SYSTEM KOMENTARZY

1. Blog korzysta z wbudowanego systemu komentarzy Blogger.
2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Blogger zgodnie z jego polityką prywatności.
3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane są na platformie Blogger.
4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Blogger.


§4
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.

2. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, Pixel Facebooka, cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych.
3. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
3a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.

§5
FUNKCJE SPOŁECZNOŚCIOWE, PRZYCISKI UDOSTĘPNIANIA

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak polubienie, udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, zobaczenie moich profilów społecznościowych oraz subskrypcja profilów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów wymienionych serwisów społecznościowych.

§6
UDZIAŁ W KONKURSACH

 1. Użytkownik, uczestnik konkursu odbywającego się na stronie Cosmeticsreviews wyraża zgodę na:

a. Publikację swoich danych, czyli imienia i nazwiska lub nicka, którym się posługuje  celu ogłoszenia wyników konkursu.
b. Przetwarzania danych osobowych do celów konkursowych, zgodnie z artykułem o ochronie danych osobowych. Dane zostają wysłane przez Zwycięzcę do właścicielki bloga Cosmeticsreviews na adres mailowy: cosmeticsreviews@wp.pl w celu wysyłki nagrody, po czym zostaną usunięte.
c. Jeżeli nagroda wysyłana jest przez Sponsora, Zwycięzca wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Sponsorowi w celu wysyłki nagrody.

2. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po wysłaniu nagrody.
3.Użytkownikowi przysługuje prawo do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:[przed 25 maja 2018 r. - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych])
4. Podanie danych każdorazowo jest dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki nagrody w konkursie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie jak i  z nagrody.

§7
POZOSTAŁE

   1. Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron.
  2.W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na blogu Cosmeticsreviews
  3. Blog "Cosmeticsreviews" głównie bazuje na regulaminie oraz polityce prywatności firmy Google, wszystkie szczegóły i pełen regulamin znajdziecie tutaj: "Google polityka prywatności i warunki". Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane są zbierane i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Cosmetics reviews , Blogger