Upadłość konsumencka sposobem na wyjście z długów

Każdy z nas chciałby żyć na odpowiednim poziomie, czasami więc wspomagamy się  kredytami. Wszystko jest dobrze kiedy jesteśmy je w stanie regularnie spłacać. "Schody"zaczynają się wówczas, kiedy z jakiś względów nie możemy tego zrobić, a przyczyn może być wiele. Czasami są to wcześniejsze błędne decyzje, które po pewnym czasie nas przerastają, a czasami zdarzają się w życiu różne nieprzewidziane sytuacje, które sprawiają że świat nam się wali.  W sytuacjach, kiedy nie jesteśmy w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych możemy skorzystać z  różnych rozwiązań. Jednym z nich jest upadłość konsumencka. 

źródło:pixabayUpadłość osoby fizycznej jest postępowaniem sądowym, niosącym dla zadłużonego wiele korzyści. 
  •     oddłużenie,
  •     spłata tylko części długów w ratach,
  •     zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
  •     zawieszenie działań windykacyjnych i przedsądowych,
  •     zatrzymanie naliczania odsetek,
  •     umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego na zasadach ogólnych,
  •     możliwość negocjacji i zawarcia ugody.
 
Z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej  możemy skorzystać jeśli sytuacja w jakiej się znaleźliśmy nie była spowodowana  naszym niedbalstwem czy też celowym działaniem. Upadłość konsumencką można ogłosić raz na 10 lat, motywując to różnymi przyczynami. Powinny być one, tak jak wcześniej wspomniałam niezależne od dłużnika. Często przyczynami, z powodu których tracimy swoją płynność finansową są choroba, utrata pracy, wypadek, katastrofa budowlana lub inne wydarzenia losowe. 


Jak w skrócie wygląda procedura upadłości konsumenckiej?


Procedurę upadłości konsumenckiej zawsze wszczyna się na wniosek dłużnika. Kierujemy odpowiedni wniosek do sądu, oczywiście stosownie go uzasadniając. Kolejny krok to postępowanie likwidacyjne. Na tym etapie syndyk sporządza listę wszystkich wierzycieli i ich wierzytelności, a następnie jego działania prowadzą do spieniężenia majątku dłużnika poprzez jego likwidację. Kolejnym krokiem jest ustalenie przez sąd planu spłaty zobowiązań lub umorzenie całości lub części długu. Każde postępowanie różni się w zależności od sytuacji majątkowej dłużnika, ale czasem warto skorzystać z tej możliwości i zacząć wszystko od nowa z "czystą kartą". Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą przebrnąć przez całą procedurę. Zawsze jest jakaś nadzieja na wyjście z długów. Upadłość konsumencka z pewnością uwolni nas od wielu problemów. Wydaje mi się jednak ostatecznością, a Wy jak myślicie?

1 komentarz:

Copyright © 2014 Cosmetics reviews , Blogger